Jeu de Boules vereniging Grubbenvorst . . . . .

 

 

Introductie pagina

Vereniging

Lidmaatschap

Activiteiten

Hoe speel je JDB

Diapresentaties

De Jeu de Boules vereniging is opgericht op 27 april 1995
Het ledenaantal telt ruim 50 leden.
De vereniging kent enkele vaste speeltijden n.l.
Vrijdag, zaterdag en zondagmorgen van: 10.00 - 12.00 uur
Van maart t/m november op dinsdagavond: 19.00 - 21.00 uur
December, januari en februari op dinsdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur
Kom geheel vrijblijvend langs om te kijken, een praatje te maken of speel mee.
Je vindt ons op sportpark D'n Haspel Ericaplein 48
De toegang tot onze accommodatie is vrij toegankelijk voor leden.

Er kan ook buiten de vastgestelde tijden gebruik worden gemaakt van
speelvelden en clublokaal, mits de baan niet is verhuurd.
Jeu de Boules vereniging Grubbenvorst wordt aangestuurd door een
vijftal bestuursleden en ondersteund door enkele commissies n.l.

  • Commissie activiteiten
  • Commissie kantine en baanverhuur
  • Commissie onderhoud terrein en gebouwen
  In beperkte mate is onze accommodatie te huur, verenigingen en gezelschappen kunnen onder begeleiding een balletje gooien.
Begeleiding en boules worden door de vereniging beschikbaar gesteld.
Informatie bij Truus de Kievit, kantine en baanverhuur. Tel:077-3662277

Het adres van Jeu de Boules vereniging Grubbenvorst:
Secretaris: Lei Peeters, Pastoor Tijssenstaat 53,  5971 VV Grubbenvorst
Het e-mailadres van onze secretaris